diş çekimi

Diş çekimi gerek görüldüğünde, hastanın ağız içi ve genel tıbbi değerlendirmesi yapıldıktan sonra diş hekimi tarafından uygulanan bir işlemdir. Diş hekimleri doğal dişi korumak ve mümkün olan en uzun ömrü yaşatmak için çeşitli tedavi prosedürleri uygularlar. Herhangi bir nedenle dişte ya da diş etinde meydana gelen tıbbi olumsuzlukların takibi de bu nedenle çok önemlidir. Diş çekimi bu süreç göz önüne alındığında uygulanacak son işlemdir. Öncesinde hekimlerin tercihi doğal dişin hastaya verdiği rahatsızlığın diş çekimi dışındaki her türlü tedavi süreci ile giderilmesi yönündedir. Bunun için kanal tedavisi, kanal tedavisi yenileme, apikal rezeksiyon gibi yöntemler denenmektedir.

Bununla birlikte uygulanan tedaviye cevap vermeyen dişler ya da dişin sağlığı itibarıyla herhangi bir seçeneğin olmadığı durumlarda diş çekimi son çare olabilir. Dişin çekilmesini gerektiren birçok neden mevcuttur. Bunlardan bazıları travmatik durumlar, çürümeler ve ileri diş eti problemlerine bağlı kemik kaybıdır. Herhangi bir travma veya çürüme sonucu ciddi şekilde hasar görmüş bir dişin çekilmesi gerekebilir. Ek olarak diş eti problemlerinde gelişen kemik kaybı ve buna bağlı olarak dişin destek dokularını kaybı görülebilir, bu da bir diş çekim nedeni sayılmaktadır.

Diş Çekimi Ne Kadar Sürer?

Diş çekimi günümüz teknoloji standartları düşünüldüğünde oldukça basit ve pratik bir işlemdir. Küçük bir ameliyat olarak da adlandırılabilecek diş çekimi süresini belirlemede dişin ağzın neresinde olduğu ve diş kökü sayısı gibi faktörler baş roldedir. Tek köklü ön dişlerin herhangi birinin çekilmesi, çok köklü dişlerinkinden çok daha kolaydır ve kısa sürer.

Gömülü dişlerde ise dişin pozisyonuna ve duruş şekline göre bu süre değişiklik göstermektedir. Duruşu belirsiz olan dişler veya çene sinir hattına yakın olan dişlerde Tomografik görüntüleme tekniklerinden destek alınır. Bu sayede dişin üç boyutlu olarak konumu belirlenir. Tomograf, hekimi rahatlatan bir görüntüleme yöntemidir.

Bunların dışında bir dişin çekilmesi işleminin deneyimli bir diş hekimi tarafından gerçekleştirilmesi de tedavi süresini büyük ölçüde kısaltır. Üstelik diş hekimi faktörü diş çekim işlemini korkulacak bir süreç olmaktan da çıkarır.

Diş Neden Çekilir?

Bir dişin çekilme nedenleri farklı içeriklerle açıklanabilir. Bunların belirlenmesi için hasta diş hekimi tarafından ayrıntılı olarak muayene edilir ve tedavi süreci diş durumu hakkındaki bulgular doğrultusunda şekillenir.

  • Travmatik bir durum ya da çok derin çürük: Kemik seviyesinden daha derinde bulunan kırıklarda, çekim tek çare olabilir. Eğer uygun şartlar sağlanırsa, kanal tedavisi denenebilir. Fakat kırık seviyesi derinleştikçe tedavi başarısı olumsuz etkilenecektir. Her iki durumda da diş birkaç farklı yöntemle tedavi edilmeye çalışılır. Ancak yanıt alınamazsa hasar görmüş dişe köprü ve/veya kök kanal tedavisi uygulanır. Bu da işe yaramazsa dişin çekilmesine ihtiyaç duyulabilir.
  • Ortodonti: Ağız içi diş diziliminin uygun hâle getirilmesi amacıyla bir ya da birden fazla dişin çekilmesi gerekebilir. Dişin çekilmesi ile birlikte açılan yeterli alan sonrası hizalama işlemi daha sağlıklı gerçekleşebilir.
  • 20 lik diş çekimi: Gömülü 20 lik diş çekimi herhangi bir 20 lik dişin çevre dişlere, çene kemiğine, diş eti dokusuna, sinirlere ya da kan damarlarına zarar vermesini önlemek için de gerçekleştirilebilir. Gömülü 20 lik dişler de ileride sağlığı tehdit etme ihtimaline karşı kökleri henüz oluşmamışken alınabilir.
  • Süt dişleri: Bir süt dişi çıkamadıysa ya da normal zamanında düşmediyse alttaki kalıcı diş gelemeyebilir. Böyle bir durumda süt dişinin çekilmesi, daha sonraki süreçte ortodontik tedaviye ihtiyaç duyulmasının önüne geçebilir.

Diş Çekimi Nasıl Yapılır?

Diş çekimi sırasında hangi işlemler uygulanır? Dişlerin konumuna (gömülü olup olmamasına) göre cerrahi ya da basit çekim metotları vardır.

Köklerin ve çevre dişlerin durum değerlendirmesinin radyografik yöntemle (röntgen) yapılması ilk aşamadır. Bu, olası komplikasyonların tahmin edilmesini sağlayacaktır. Tedavi sürecinin sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilmesi için kapsamlı bir tıbbi geçmiş ve ilaç kullanım öyküsü alınır.

Diş çekimi genellikle çekilecek dişleri ve çevresindeki kemik ve diş eti dokularını uyuşturan lokal anestezi ile yapılır. Oral sedatifler (hap şeklinde alınan), azot oksit (soluma yolu ile alınan) ve/veya intravenöz ilaçlar (damar içine verilen) yolu ile hastanın sakinleştirilmesi için ek sedasyon maddeleri kullanılabilir. İntravenöz ilaçlar genellikle daha uzun süreli tedavi yöntemleri söz konusuysa veya çoklu diş çekimi sırasında gerekli olabilir. Sedasyon uygulandığında hasta dişinin çekildiğinin farkında bile olmayacak kadar rahattır.

Diş çekimi sonrası hekiminizin tavsiyelerinize harfiyen uymanız, süreci daha rahat atlatmanızı sağlayacaktır. Ekstra oluşabilecek durumlarda hekiminizle irtibata geçiniz.