İmplant Üstü Özel Protezler

İmplant Üstü Özel Protezler

Tek diş eksikliği veya total dişsizlik problemleri; implant ve üzerine tasarlanan protezler ile çözülebilmektedir. Sorunun kaynağı diş eksikliğidir, implantlar üzerine sağlıklı bir diş yüklenmesine olanak sağlayacak şekilde yerleştirilmelidir. Yanlış konum ve pozisyondaki implantlar ile sağlıklı bir fonksiyon ve estetik beklenemez.

Planlama implantlar yerleştirilmeden önce gerekirse üç boyutlu röntgen analizleriyle belirlenmeli, üzerine yapılacak protez sistemine uygun konumlarda yerleştirilmelidir. Tam dişsiz hastalarda planlama daha da önemli hale gelmektedir.

Bu işlemler ilk planlama aşamasından, protezin teslim aşamasına kadar hassas ve titiz bir çalışma gerektirir.

İmplant Üstü Protezlerin Avantajları

Hepsinin temeli doğru teşhis ve planlamadır. İyi uygulanmış implantlar ve üzerlerine gelen protezler hayat kalitesini ciddi oranda artırmaktadır.

Ön Dişere Estetik İmplant
 • İmplantlar ve üzerindeki protezler kemik dokuna kuvvet iletimi sağlar ve kemik kaybını engeller. Unutmayın kişi boş dişsiz alanlarda kemik kaybı olacaktır.
 • Tek diş implantlarında ön ve arka komşu dişler üzerinde herhangi bir işlem yapılmaz.
 • Sabit ve özel hareketli protezler olmak üzere kişiye özgü kullanışlı tedavi seçenekleri sunar.
 • Hiç dişi olmayan ve buna bağlı problem yaşayanlar için kurtarıcıdır.
 • Gülüş estetiği sorunları, ön dişlerde kayıp, estetik kaygı ortadan kaldırılabilir.
 • Diş şekil ve boylarının istenildiği şekilde düzenlenebileceği gülüş tasarımına olanak sağlar.
 • Uygun şartlarda ve doğru statikte yapılmış protezler yıllarca kullanılabilir.

Bu bahsettiğimiz avantajların ve protez sağlığının uzun ömürlü olmasında kişiniz ağız bakımı ve rutin diş kontrollerinin önemi büyüktür.

İmplant Üstü Protez Çeşitleri Nelerdir?

İmplantların üzerine uygulanacak olan protez tipleri genel olarak Sabit ve Yarı Hareketli olarak ikiye ayrılır.

Estetik İmplant Diş

1-Sabit Protezler:

Adı üstüne sabit, hareket etmeyen, hasta tarafından çıkarılamayan protezlerdir. Yapılan diş kaplaması implant gövdesine simantasyon dediğimiz yapıştırma işlemi ile ya da vidali sistemler yardımıyla sabitlenir. Bu şekilde tek tek kaplamalar yapılabileceği gibi tüm arkı içine alan hibrit protezler de uygulanabilir.

Kronların bağlandığı implant parçalarına abutment adı verilir. Estetik bölgelerde doğal diş görüntüsünü korumak amacıyla farklı ek parçalar kullanılabilir. Örneğin metal yansımasını engellemek ve dişle hemen hemen aynı görüntü elde etmek için zirkonyum bağlantı elemanları kullanılır ve üzerine yine zirkonyum kaplama yapılır. İmplant destekli en estetik tedavilerden birisidir. Ağırlıklı olarak ön bölge tek diş eksikliklerinde kullanılır.

Tam dişsiz hastalarda da kemik durumu ve gereken sayıda implant ile başarılı bir sonuç alınabilir. Kişiden kişiye göre değişebilmekle beraber ideal şartlarda üst çene 8 adet, alt çene 6 adet implant uygulanması yeterli olmaktadır. Kısa ark tedavileri dediğimiz birinci büyük azıya kadar dişlerin tamamlanmasında ise toplam 12 implant yeterli olmaktadır. Bu implantların üzerine toplam 24 adet diş yapılır. Genellikle tam dişsiz hastalarda diş eti kayıpları da görülmektedir ve pembe seramikler ile estetik sağlanmaya çalışılmaktadır.

“All On Four” Tekniği Nedir?

İmplant Üstü Barl Protez
İmplant Üstü Barl Protez

All on four system Türkçesi ile dörtlü implant sistemi ilk olarak 2003 yılında geliştirilmiştir. İmplant tarihi kadar eski olmayan sistem günümüzde yaygın olarak uygulanmakta ve birçok hastayı mutlu etmektedir.

Aşırı kemik kaybı bulunan, protez kullanamayan ve sabit protez isteyen hastalarda; açılı olarak yerleştirilen 4 adet implant üzerine sabit bir protez yapılması işlemidir. Tedavinin bir diğer felsefesi; implant yapıldığı gün içerisinde hastaya geçici dişlerin takılmasıdır. Ciddi ve sistematik bir ekip çalışmalar sonucunda güzel sonuçlar alınmaktadır.

All On 4 İmplant Tekniğiyle Tedavi Nasıl Yapılır?

Tedavi öncesi ciddi bir planlama gerektirir. Standart implant uygulaması için gerekli tüm şartlar ve sınırlar geçerlidir. Hastanın sistematik durumu, ağız içi koşullar önemlidir.

Tomografi ile üç boyutlu olarak yapılar incelenir ve gerekirse implanta rehberlik yapacak guide sistemi hazırlanır. Eğer ağızda olan dişler var ve dişler çekildikten sonra implantasyon yapılacaksa; operasyon öncesinde dişlerin ölçüsü alınır ve ona uygun kapanışta geçici protezin yapım hazırlıklarına başlanır. İmplantlar yerleştirilir, geçici protez takılır ve tedavinin ilk basamağı sona erer.

Tam dişsiz kalmış veya kalacak olan, operasyon yapılır yapılmaz geçici de olsa dişleri talep edenlerde ideal sistemdir.

Operasyon sonrasında da hekimin önerilerine harfiyen dikkat edilmeli, verdiği ilaçlar düzenli kullanılmalıdır. Ağız bakımı her tedavide olduğu gibi en önemli konudur. Geçici protezlerle yumuşak gıdalar dışında beslenmesi implantlar ile ilgili problemlerin yaşanmasına neden olabilir.

Yaşanan anormal bir durum veya problemde hekim ile irtibata geçilmesi gerekir.

Geçici protezi kullanacağı süre vakadan vakaya göre değişebilir. En az 3 ay beklenmesi gerektiği bilinmektedir.

All in four sistemi

All On Four Tekniğininin Avantajları Nelerdir?

Bilinen en büyük avantaj; implantların yerleştirildiği gün geçici protezin yapılmasıdır. Yani dişsiz kalınması gibi bir durum yoktur.

 • İleri cerrahi işlem gerektiren sinus ameliyatı ve sonrası kemik oluşumunun beklenmesi gibi bir durum yoktur. İmplantlar tek seansta yerleştirilir. Toplam tedavi süresi daha kısadır.
 • Ameliyat süresi ideal şartlarda diğer tam sabit implant cerrahilerine göre daha kısadır.
 • Kullanılan dental implant sayısı azdır buna bağlı fiyat daha uygundur. Üzerine gelecek protez hemen hemen aynı fiyattadır.
 • Gülüş tasarımına imkân sağlaması ve tüm çeneye uygulanması dolayısıyla daha estetiktir. Diş eti için pembe porselen çalışılmasına olanak sağlar.
 • Hijyenik teknikle yapıldığı zaman bakımı ve temizliği kolaydır.
 • Hareketli protezi kullanamayanlar için uygundur.
 • Hastanın damak kısmını kaplamaz, tat alma duyusunu engellemez, alışması daha kolaydır.
 • Hareket etmez, sabittir.
 • Vakit problemi olanlar için, seans sayısı azdır.

Sabit Protez Yapılabilmesi İçin En Az Kaç İmplant Gerekir?

Diş arkının uzunluğu ve yapılan protez planlaması önemlidir. All-on-four sistemler uygun ise toplam 8 adet implant ile tedavi yapılabileceği gibi. Üst çene 6 ya da 8, alt çene 6 implant ile tam sabit protezler tatbik edilebilmektedir.

2- Yarı Hareketli Protezler:

Genellikle tam dişsiz hastalarda, tam sabit protez yapmamızı engelleyen faktörlerin bulunduğu durumlar da uygulanır. İmplant üstü tam sabit protezlere göre maliyeti daha uygundur ve daha az cerrahi işlem, implant gerektirir. Arka azı dişleri bölgesinde yaş ile meydana gelen ciddi kayıp bu protez tipinde tolere edilebilir. Tomografi ile detaylı inceleme ile planlama yapılır. İmplantlar yerleşim konumu olarak daha öndedir ve genellikle o kısımlarda yeterli kemik bulunur. Protez şekilleri olarak klasik sistem total protezlere göre daha kibardır, üst çene protezinden damak kısmını kaplayan alan bu protezde yoktur. Tat duyusu olumsuz etkilenmez. Besinlerin sıcaklığı hissedilir. Çok daha konforlu protezlerdir. Hareketli dil ve yanak kasları düşünüldüğünde dişlerden veya implantlardan destek almayan bir hareketli protezim verimli ve konforlu kullanılması mümkün değildir.

Ball Tutuculu Protezler:

Geçmiş yıllarda yaygın şekilde uygulanan fakat artık yerini Locater Bağlantılı Protezlere bırakan sistemdir. Alt çeneden en az 2 adet ve üst çenede 4 adet üzerine planlanan protez tipidir. Konuşma ve rutin sosyal hayatta konforu çok yüksektir. Total klasik protezlere göre çok daha konforlu olmasına karşın alt çeneye gelen dikey kuvvetler karşısında top tutucular stabilizasyonu tam olarak sağlayamamaktadır.

Locater Tutuculu Protezleri:

Ball tutuculara göre çok daha gelişmiş, kuvvet dengesini sağlayabilen sistemlerdir. Uygun konumda yerleştirilmiş üst çenede 4 adet, alt çenede 2 adet implant ile yeterlik stabilite sağlanabilir. Özel bazı durumlarda alt ön bölge için üçüncü bir implant düşünülebilir. Protez kullanıcı tarafından istenmedikçe ağızdan çıkmaz, fırlamaz, yemek sırasında oynamaz. Bu tam dişsiz hastalarda özellikle klasik protez sistemi kullanmış kişiler için büyük bir konfordur. Sağ ile ısırıldığında solda kalkma, sol ile ısırıldığında sağda kalkma durumları görülmez. Ball tutuculara göre biraz daha pahalı, bar tutuculu protezlere göre biraz daha ucuz, full sabit implant üstü tedavilere göre çok daha ucuzdur. Hasta konforu yüksektir.

Bar Bağlantılı Protezler:

Stabilizasyonu çok yüksektir. Dikey, yatay tüm kuvvetlere karşı yeterli direnci gösterir ve implant üzerlerine gelen kuvvetleri dağıtır. Locater protezde olduğu gibi istenmediği takdirde çıkmaz ve hastanın kuvvet uygulayarak çıkarması gerekir. Bu protezin uygulanabilmesi için belirli şartların sağlanması gereklidir. Hastanın dikey boyut kaybının ölçülmesi gereklidir. Bu bar sisteminin yerleştirilmesi ve estetik olarak problem yaşanmaması konusunda bu önemlidir. Ayrıca alt ve üst çenede kemik yapısının 4 er adet implantı simetrik konumlarda yerleştirmesine izin vermesi gerekir. İmplantın ağız içi parçaları bar sistemi ile birbirine bağlanır. Protez içindeki sistem de bu bar a hassas tutucu ile kilitlenir. Bu sistemde tüm kuvvet eşit olarak dağılır.

Hasta konforu yüksektir. Önceki yıllarda alt dişlere 2 adet üzerine bar sistemleri denemiştir fakat ball protezlerde olduğu gibi dikey kuvvetler karşısında yeterli stabilizasyon sağlayamadığı görülmüştür.

Bar Üzeri Locater Protez:

Bu sistem genellikle kemik deformite ve defektlerine bağlı olarak implant konumlarının statik prensiplere göre ayarlanamadığında uygulanır. Locater ver bar sisteminin tüm avantajlarına sahiptir. Locater maliyetine ek olarak bar maliyeti de ekleneceği için fiyat biraz daha artmaktadır.

İmplant Üstü Hareketli Protezlerin Avantajları Nelerdir

 • Ağızda kendi haline serbest olarak hareket edemez
 • Tutuculukları ve stabiliteleri klasik sistemlere göre çok daha iyidir
 • Daha konforlu bir yaşam sunar
 • Daha etkili bir çiğnemeye, öğütmeye olanak sağlar
 • Alışma süreci çok daha kısadır
 • Hasta, protezi ağızda hareket etmediği için alışması hızlanır ve normal konuşmasına kısa sürede kavuşur
 • Tüm yük yumuşak doku ve dolaylı olarak kemiğe binmeyeceği için kemik kaybı çok daha az olur
 • Klasik protezlere göre daha kibar ve küçük hazırlanır
 • Gerektiğinde hasta tarafından kolaylıkla çıkartılabilir

İmplant Üstü Protezlerin Ömrü Ne Kadar?

Bu tedavilerin hiçbiri için net ömür biçmek mümkün değildir. Fakat kullanılan protez malzemesinin cinsi, hastanın proteze ve ağız sağlığına dikkati çok önemlidir. İdeal şartlar sağlanırsa protezler ömür boyu kullanılabilir.

İmplant Üstü Protez Fiyatları?

İmplant üstü protez birçok tedavi seçeneğini kapsar. Tam sabit porselenler, köprüler, hibrit protezler, all-on-four sitemler, locater, ball, bar tutuculu protezler. Hepsinde fiyatlar değişmektedir. Diş fiyatları 2018 gibi internet üzerinden yapacağınız aramalar hiçbir zaman sizi doğru sonuca ulaştırmayacaktır. Bu tedavi seçeneklerini uygulayan diş hekiminiz tarafından muayene edilip, detaylı bir şekilde planlama yapıldığında, ilk randevu da fiyat netleşecektir.